بلندر صنعتی

بلندرها (مخلوط کن ها) توضیح دقیق درمورد بلندر صنعتی،توضیح دقیق و کامل در مورد بلندر صنعتی،مخلوط کردن و یکسان کردن از اول و شروع زندگی انسان ها یکی از نیاز های او بوده و این مخلوط کردن در غذا و روش تغذیه او بسیار مهم و دارای اهمیت بوده این…
بیشتر بخوانید

همه چیز درمورد گوشت و تندلیزرها

گوشت و تندلیزرها گوشت یک ماده آلی شمال استخوان، ماهیچه و چربی است. که یک این ماده مغذی در فرهنگ، اقتصاد، پزشکی و ... تاثیر بسیاری دارد و نقش مهمی داد. گوشت بیشتر از آب بعد از آن از پروتئین بعد از چربی تشکیل شده.این ماده مغذی از دیر باز…
بیشتر بخوانید
نقش فلزات و صنعت در لوازم آشپزخانه صنعتی

نقش فلزات و صنعت در لوازم آشپزخانه صنعتی

فلزات و صنعت در آشپزخانه صنعتی: از گذشته تا کنون وسایل مورد استفاده انسان تغییر زیادی داشته است حال ما میخواهیم در این مقاله از نقش مهم فلزات و صنعت در لوازم آشپزخانه صنعتی که از برگ به سنگ به چوب و بعد ترکیب از آن‌ها  و حال فلزات که…
بیشتر بخوانید
مراحل بهره برداری و اجرا از آشپزخانه صنعتی

مراحل بهره برداری و اجرا از آشپزخانه صنعتی

مراحل بهره برداری از آشپزخانه صنعتی به گزارش رسمی از سایت صنایع سرد گرم نگین اجرا و بهره برداری از اهمیت آشپزخانه های صنعتی و استانداردهای طبخ صنعتی در آشپزخانه های صنعتی آشپزی صنعتی یکی از پنج محور شاخص های ارزیابی است. تقویت این بخش در هر مشاغل مرتبط با…
بیشتر بخوانید