کانترهای سرد و گرم

کانترهای سرد و گرم

در صنعت رستوران‌داری و پخت غذا از چالش‌های بزرگ می‌توان به دسترسی نگهداری مواد غذایی اشاره کرد به طوری که در مراحل پخت و پخش غذا یکی از چالش‌هایی که آشپز به صاحبان رستوران‌ها با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند محلی برای نگهداری مواد غذایی اعم از سردوگرم است به‌صورت کلی…
بیشتر بخوانید