کباب پز

کباب پز

از زمان قدیم از زمان کشف آتش توسط انسان و فهم از توان پخت توسط این محبت گرمابخش تغییر اساسی از در سبک غذایی انسان‌ها شروع شد. این تغییر به کباب کردن معروف است یعنی پخت مواد غذایی خام مانند گوشت و مرغ بر روی آتش در آن زمان کباب…
بیشتر بخوانید